İreal Serisi

Nesne sürekli ve düzensiz dokulara veya geometrik özelliklere sahip olduğunda, doku hizalaması ve geometrik hizalamaya dayanan herhangi bir işaretçi olmadan taranayabilen cihazlardır.